Oferty pracy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Lublińcu z siedzibą przy ul. Sądowej 3 w Lublińcu. Dane osobowe w zakresie ofert pracy, zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest konieczne do udziału w procesie rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Więcej na temat ochrony danych osobowych znajdziesz tutaj.

Sąd Rejonowy w Lublińcu informuje, że zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 246 ze zm.), nabór pracowników do pracy (urzędników) prowadzi jedynie w drodze konkursu, o których każdorazowo zawiadamia poprzez stosowne umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej (strona internetowa Sądu), na tablicy ogłoszeń sądu oraz urzędu pracy.

Wobec powyższego przesyłane na adres Sądu oferty pracy poza ogłoszonym konkursem będą trwale usuwane.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UMOWĘ O PRACĘ NA STANOWISKO INFORMATYKA  SĄDU OKRĘGOWEGO W CZĘSTOCHOWIE

Dyrektor Sądu Okręgowego w Częstochowie ogłasza nabór na umowę o pracę na stanowisko informatyka Sądu Okręgowego w Częstochowie z miejscem  wykonywania pracy w Sądzie Rejonowym w Lublińcu w wymiarze pełnego etatu.

 Oznaczenie konkursu  O.Kdr-111-7.2018

1.Ogłoszenie o konkursie na umowę o pracę na stanowisko informatyka Sądu Okręgowego w Częstochowie.  

2.Kwestionariusz osobowy.

3. Oświadczenie.

 

Rejestr zmian dla: Oferty pracy

Podmiot odpowiedzialny:
Kierownik Oddziału Administracji
Wytworzył:
Urszula Stargała
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-02-09
Publikacja w dniu:
2016-02-09
Opis zmiany:
Konkurs na asystenta
Podmiot odpowiedzialny:
Kierownik Oddziału Administracji
Wytworzył:
Urszula Stargała
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-12-30
Publikacja w dniu:
2015-12-30
Opis zmiany:
Nabór na stanowisko sekretarki
Podmiot odpowiedzialny:
Kierownik Oddziału Administracji
Wytworzył:
Urszula Stargała
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-10-05
Publikacja w dniu:
2015-10-05
Opis zmiany:
Konkurs na staż urzędniczy AF-111-1/15