Majątek

Stan majątku Sądu Rejonowego w Lublińcu na dzień 31.12.2015 r

 

Środki trwałe 4 616 969,81 zł
Pozostałe środki trwałe 796 195,21 zł
Wartości niematerialne i prawne 273 683,27 zł
Ogółem: 5 686 848,29 zł

Rejestr zmian dla: Majątek

Podmiot odpowiedzialny:
Kierownik Oddziału Administracji
Wytworzył:
Urszula Stargała
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-03-31
Publikacja w dniu:
2015-03-31
Opis zmiany:
Aktualizacja stanu na 31.12.2014